CUSTOMER

       บริษัทฯดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิเช่น รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถหอน้ำดับเพลิง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และเครื่องจักรกลหนัก ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย  โดยทีมงานคุณภาพที่มีผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจเช็คสภาพฟรี และนำเสนอราคาซ่อมบำรุง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในราคาย่อมเยาว์ ประสิทธิภาพเยี่ยม  จนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ   ทางบริษัทฯ  มีการแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและอบรมการใช้งานให้กับลูกค้าโดยตรง และยังมีบริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายให้กับลูกค้า

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ รถน้ําอเนกประสงค์

เทศบาลตำบลทาศาลา รถน้ําอเนกประสงค์

อบต.วัดเพลง

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว รถเก็บขยะอัดท้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ รถบรรทุกขยะอัดท้าย

สวนสัตว์สงขลา รถบรรทุกกระบะเหล็ก

เทศบาลเมืองจันทบุรี รถบรรทุกน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย รถบรรทุกขยะอัดท้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

เทศบาลตำบลหนองแค รถบรรทุกขยะอัดท้าย

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ รถบรรทุกขยะอัดท้าย

เทศบาลตำบลลำลูกกา รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

เทศบาลตำบลเบิกไพร รถบรรทุกขยะอัดท้าย

รถบรรทุกขยะอัดท้าย ทม.เลย

รถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ทม.เมืองพล

รถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ตัน 6ล้อ ทม.บ้านทุ่ม

รถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ทม.บางริ้น

รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ทม.จันทบุรี

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์6000ลิตร ทน.นครปฐม

รถบรรทุกขยะอัดท้าย ทต.หนองฮี

รถบรรทุกขยะอัดท้าย ทต.หนองตำลึง

รถบรรทุกขยะอัดท้าย ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี

รถบรรทุกขยะอัดท้าย ทต.วังไผ่

รถบรรทุกขยะอัดท้าย ทต.ราไวย์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy